Düşünce Felsefesi Uygulama Atölyesi

Çocuklar İçin Düşünce Felsefesi Uygulama Atölyesi

Yaratıcı, eleştirel,işbirlikçi, özen gösteren, düşünme pratiği.

8-10 yaş.

“Unesco tarafından onaylanan bu pedagojik yaklaşım yani “Çocuklar için Felsefe” önemli çalışmalardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Atölye çalışmalarında çocuklar, P4C’nin 4C’sini iliklerine kadar hissediyor. Bunlar: Critical (eleşritel), creative (yaratıcı), caring (özenli), collaborative (işbirlikçi). P4C oturumlarında sorgulama, fark etme, analiz etme, argüman geliştirme, analoji yapabilme, anlamları ortaya çıkarma ve farklı bakabilme gibi birçok bilişsel ve sosyal beceriler gerçekleşir. Bu beceriler insanda olması gereken yaşam boyu gelişmesi ve desteklenmesi gereken özelliklerdir. Bu gibi becerilerin çocukluk döneminde bireylerin kavramlarla ilişkili olmasıyla doğrudan etkili.”
-Gökçe Ünel Şenol, Öğretmen / P4C Uzm. Eğitmen

P4C Nedir?

Çocuklar için Felsefe, 1970’li yıllarda ABD’de Montclair Eyalet Üniversitesinde Felsefe Profesörü olan Matthew Lipman tarafından soruşturma temelli eğitim stratejisinin bir parçası olarak tasarlanmıştır.

“Geleneksel eğitim anlayışının yarattığı en büyük hayal kırıklığı, akla uygunluk idealine yaklaşan insanlar yaratmadaki başarısızlığıdır… Mevcut ders programında, öğretim yönteminde, öğretmen eğitiminde, teste dayalı eğitim anlayışında akla uygun bir düzen inşa etmemiz gerekiyor, böyle bir dünyanın ortaya çıkması için nasıl bir eğitime ihtiyacımız var, böyle bir eğitimin ortaya çıkması için nasıl bir ders programı oluşturmamız gerekiyor.”
-Lipman, Philosophy Goes to School, s.16-17


Gökçe Ünel Şenol